บริษัท สเปเชียล บิซิเนส จำกัด
SPECIAL BUSINESS CO.,LTD.
TURNKEY PROJECT WITH ENGINEERING SYSTEM

1. Corporate standards internationally.
2. The product and service standards to satisfy our customers, continually
3. Delivery on time.
4. Business model good governance ethical and social responsibility.

We are one of the leading system, stepped into a construction company with the highest quality for customer satisfaction.


รับสมัครงาน / Jobs For You

             เราคือ Turnkey Project with Engineering System และทุ่มเทให้กับการพัฒนาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เราตระหนักว่าพนักงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จของบริษัท ฯ ในขณะนี้ เรากำลังมองหาผู้ที่มีศักยภาพที่จะเข้าร่วมในการผลักดันองค์กรร่วมกัน เราให้โอกาสสำหรับทุกคนที่จะขับเคลื่อนการเรียนรู้และพร้อมที่จะประสบความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนกับ Special Business Co., Ltd.


Address : 204 M. 4 Phayom, Wangnoi, Ayuthaya 13170 Tel:+66 35 744 521 FAX : +66 35 477 522

 www.specialbusiness.co.th   sales@specialbusiness.co.th