บริษัท สเปเชียล บิซิเนส จำกัด
SPECIAL BUSINESS CO.,LTD.
TURNKEY PROJECT WITH ENGINEERING SYSTEM

1. Corporate standards internationally.
2. The product and service standards to satisfy our customers, continually
3. Delivery on time.
4. Business model good governance ethical and social responsibility.

We are one of the leading system, stepped into a construction company with the highest quality for customer satisfaction.


Introduce

บริษัท สเปเซียล บิซิเนส จำกัด เริ่มก่อตั้งมา เมื่อปี พ.ศ. 2546 เราเติบโตจากกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ตรงทางด้านงานระบบและมีประสบการณ์ตรง ด้านงานส่วนของห้องสะอาด ในกลุ่มโรงงานอิเล็กทรอนิกส์โรงงานกลุ่มยานยนต์, โรงงานกลุ่มอาหารและยา, ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และโรงพยาบาล กลุ่มบริษัทของเรามีผลงานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ในด้านคุณภาพและเรามีประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศ ในอาเซียน เช่น เวียดนาม ลาว, กัมพูชา และพม่า เราจึงมั่นใจว่าเราจะเป็นบริษัทที่เป็นหนึ่งในอาเซียนที่มีผลงานและมีคุณภาพระดับสากล
Special Business Co., Ltd. was established since 2003. We grew from the company group with direct experience of the M&E system and direct experience about the clean room section in business group such as, Factory Electronic, factory automotive, food and pharmaceutical factories, many shopping malls and hospitals. Our group of companies whose work is recognized by our customers. We have the quality and experience of working abroad, in Southeast Asia, such as Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar, we are confident that we will be a company that is one of the region with a portfolio of quality internationally.

Major Business Area
HVAC system, Constriction, Plumbing system, Sanitary system, Fire fighting system, Electrical & Control system, Utility Facility system, Cleanroom Interior & Design,
Duct collector system, Air washer & Wet scrubber system, Process exhaust system,   AC Energy Reduction

We are one of the leading system, stepped into a construction company with the highest quality for customer satisfaction.
Address : 204 M. 4 Phayom, Wangnoi, Ayuthaya 13170 Tel:+66 35 744 521 FAX : +66 35 477 522

 www.specialbusiness.co.th   sales@specialbusiness.co.th